Κορωνοϊός: Η ΑΑΔΕ αναστέλλει επαγγελματικά ταξίδια υπαλλήλων της στο εξωτερικό

Κορωνοϊός: Η ΑΑΔΕ αναστέλλει επαγγελματικά ταξίδια υπαλλήλων της στο εξωτερικό


Αναβάλλονται με απόφαση της ΑΑΔΕ όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια των υπαλλήλων της σε χώρες μεγάλης διάδοσης του κορωνοϊού ενώ για τις υπόλοιπες χώρες ταξίδια για γίνονται μόνο μετά από σχετική άδεια «εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης τους».

Στο intranet, δηλαδή το εσωτερικό δίκτυο της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική σελίδα με πληροφορίες και επικαιροποιημένα στοιχεία γύρω από τη διαχείριση του θέματος του κορωνοϊού.

Οι οδηγίες εστάλησαν από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, στους εργαζομένους της Αρχής.

Αναλυτικά, οι οδηγίες:

“Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την προστασία αυτών, καθώς και των φορολογουμένων, που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, από τη διάδοση της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο νέος κορωνοïός, γνωστός με την επιστημονική ονομασία SARS-CoV- 2, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοïού». Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), , έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τον ιό και οδηγίες προς τους πολίτες. Επιπλέον, έχει αποσταλεί μέσω του Taxisnet και σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.

Εντός Α.Α.Δ.Ε., έχουν διατεθεί εκτάκτως πιστώσεις σε όλες τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία ανά την Επικράτεια, για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων μέσων προφύλαξης και αντισηπτικών (υπ’ αρ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1029241 ΕΞ 2020/27-2-2020 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ). Τα σχετικά ποσά είναι ήδη στη διάθεση των προϊσταμένων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία θα επαναληφθεί όποτε χρειαστεί.

Πέραν των ανωτέρω, στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., που εργάζονται στα Τελωνεία της χώρας, έχουν ήδη σταλεί από τις αρχές του έτους μέσω των Τελωνειακών Περιφερειών ειδικές οδηγίες για τη λήψη μέτρων ατομικής προφύλαξης, καθώς και μέτρων αποφυγής διασποράς της ασθένειας για την προστασία των συναλλασσομένων, των επιβατών και των τελωνειακών υπαλλήλων.

Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις κοινόχρηστων τελωνειακών χώρων υποδοχής προσώπων και εμπορευμάτων από χώρες κινδύνου, καθώς και σημείων συναλλαγών των φορολογουμένων με τις δομές της ΑΑΔΕ.

Επισημαίνουμε ότι η λήψη προληπτικών μέτρων αποτελεί συλλογική, αλλά και ατομική ευθύνη όλων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Προς τούτο, συστήνουμε:

α. τη λήψη προληπτικών μέτρων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας, όπως περιγράφονται στις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.

β. την επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. με σκοπό τον ΑΜΕΣΟ εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον πρόκειται για κάποια από τις κατηγορίες που υποδεικνύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (). Οδηγίες για τον χειρισμό ύποπτου ή πιθανού κρούσματος δίνονται στον δικτυακό τόπο: https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ: 210.52.12.054) και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.

Μέχρι την τυχόν έκδοση γενικότερων οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία ή Αρχές, σε περίπτωση που από τον ΕΟΔΥ δοθεί σύσταση σε υπάλληλο της ΑΑΔΕ για κατ’ οίκον παραμονή, ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του και να καταθέσει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ημέρα και ώρα επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ, τον υπάλληλο του ΕΟΔΥ με τον οποίο επικοινώνησε και τη σύσταση που έλαβε. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατ’ οίκον παραμονή του υπαλλήλου.

γ. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκει προχωρά στην άμεση εκκένωση του κτιρίου, όπου αυτή είναι εφικτή, και την απολύμανσή του. Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας προβαίνει σε απολύμανση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει απολύτως αναγκαίο.

δ. Για προληπτικούς λόγους, συνιστούμε στους Προïσταμένους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ, να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις των κτιρίων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Επιπρόσθετα, έχοντας καθήκον να προστατεύσουμε την υγεία τόσο των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ όσο και των συμπολιτών μας που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

α. την τοποθέτηση σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. δοχείων με απολυμαντικό υγρό, προς χρήση τόσο των εργαζομένων όσο και των συναλλασσομένων που εισέρχονται σε αυτή, καθώς και πινακίδας με την οποία θα υποδεικνύεται ο καθαρισμός των χεριών των εισερχομένων στο κτίριο. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών οφείλουν να μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση του σχετικού υλικού.

β. την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία των κτιρίων κάθε υπηρεσίας της ΑΑΔΕ των ενημερωτικών αφισών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., σχετικά με τις βασικές ενέργειες πρόληψης από τον κορωνοϊό.

γ. την αποφυγή ταξιδιών στις χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, όπου υπάρχει διάδοση στην κοινότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. (– kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19/). Στο πλαίσιο αυτό:

i. Αναβάλλονται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι έκδοσης νεότερης εντολής, όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια υπαλλήλων σε χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Για την πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών σε λοιπές χώρες του εξωτερικού, χορηγείται σχετική άδεια εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης τους.

ii. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται να ενημερώσουν αμελλητί την υπηρεσία τους, εάν για οποιοδήποτε λόγο επισκέφθηκαν ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου.

iii. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που αιτούνται την χορήγηση κανονικής άδειας, για να ταξιδέψουν σε χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου, οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως με την αίτησή τους για τη χώρα προορισμού και τις τυχόν ενδιάμεσες στάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν εκτίμησης και των εκάστοτε πραγματικών συνθηκών, η άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται υπό τον όρο της αίτησης χορήγησης επιπλέον δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από τη διαθέσιμη κανονική άδεια και εφόσον αυτή επαρκεί, σύμφωνα με τον ανώτατο χρόνο επώασης της νόσου.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ παρακαλούνται για την τήρηση των ανωτέρω, τα οποία αποτελούν στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας μας, των οικογενειών μας και του συναλλακτικού κοινού που επισκέπτεται τις υπηρεσίες μας’’.

Πηγή: skai.grSource link