Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν


Το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει για την υποβολή των δηλώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη», αλλά και για τα ζητήματα της αναστολής συμβάσεων και της χορήγησης των ειδικών αποζημιώσεων των 534 ευρώ και των 800 ευρώ έδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας αναφέρει τα εξής:

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις – εργοδότες:

Από τις 22/5/2020 και έως την 31/5/2020 οι επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, σύμφωνα με το υποκεφάλαιο Α.1. της αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1779) υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού ΙΒΑΝ ή στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας τους (άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α.1 της ανωτέρω ΚΥΑ).

Από τις 22/5/2020 και έως την 28/5/2020 οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, που αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:
α. Για όσες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 84) και την παρ. 5 του άρθρου 1 του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ. αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 (Β΄1779), βάσει σχετικής λίστας που έχει αποστείλει η ΑΑΔΕ.

β. Για όσες έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας ΚΑΔ 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες» σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90) και την παρ. 5 του άρθρου 1 του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ. αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 (Β΄1779), βάσει σχετικής λίστας που έχει αποστείλει η ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τους εργαζόμενους:

Από τις 22/5/2020 και έως την 1/6/2020 οι κατωτέρω εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις (αρχικές και ορθές επαναλήψεις):
α. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο και μόνο γι αυτούς που επιθυμούν να αλλάξουν τα στοιχεία ΙΒΑΝ ή / και τα στοιχεία του μισθώματος κύριας κατοικίας (άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α.1. της αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 ΚΥΑ).

β. Εργαζόμενοι, για τους οποίους υποβάλλονται για πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους από επιχειρήσεις – εργοδότες των περιπτώσεων 2.α. και 2.β. της παρούσας (αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ και ΚΑΔ 86.10).

γ. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή, και δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

δ. Εργαζόμενοι, για τους οποίους, ενώ έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό καθόσον αυτός απορρίφθηκε από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ), συνεπώς θα μπορέσουν να δηλώσουν νέο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τις 22/5/2020 και έως την 31/5/2020 μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (Β’ 1863) όμοιά της.
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή αλλά έχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν έχουν δηλωθεί σε αναστολή, των οποίων όμως οι δηλωμένες στο ΠΣ Εργάνη εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 50% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας.

Προθεσμία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων

Ως προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 18657/370/15.5.2020 (1863 Β’) όμοιά της, ορίζεται η 31η Μαΐου 2020.
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.»

Η καταβολή των 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου του 2020.

Πηγή: skai.gr



Source link

Απάντηση Στ. Πέτσα στις δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό | ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Φωτ. INTIME NEWS

«Ανοίγουμε τη χώρα μας στους επισκέπτες με κανόνες, με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος», δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπροσώπος, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον τουρισμό. 

Στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρεται ότι «ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα να διασύρει τη χώρας μας και να υποβαθμίζει το τουριστικό μας προϊόν». 

«Η Κυβέρνηση ενωμένη (..) συνεχίζει με σύνεση και υπευθυνότητα την υλοποίηση του Σχεδίου της», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην απάντησή του ο κ. Πέτσας, προσθέτοντας ότι «όποτε κλήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κατάσταση για τη χώρα, απέτυχε παταγωδώς. Σήμερα συνεχίζει να κάνει καταστροφικές συστάσεις».

Αναλυτικά η απάντησή του

H Κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των Ελλήνων, αντιμετωπίζει ψύχραιμα και με επιτυχία μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σε μια χρονιά που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα ήταν χαμένη για τον τουρισμό, η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. Ανοίγουμε τη χώρα μας στους επισκέπτες με κανόνες, με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος.

Η Κυβέρνηση ενωμένη, με όλους τους Υπουργούς προσηλωμένους στον κοινό στόχο, συνεχίζει με σύνεση και υπευθυνότητα την υλοποίηση του Σχεδίου της. Ενός δυναμικού Σχεδίου που προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και με στόχο την μέγιστη ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες.

Αντίθετα, όποτε κλήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κατάσταση για τη χώρα, απέτυχε παταγωδώς. Σήμερα συνεχίζει να κάνει καταστροφικές συστάσεις. Το μόνο που θέλει είναι κλειστές επιχειρήσεις, κλειστά μαγαζιά, κλειστά σχολεία, κλειστά ξενοδοχεία. Θέλει δηλαδή τη χώρα σε μόνιμη καραντίνα και τους εργαζόμενους σε απελπισία.

Υ.Γ. Η στοχοποίηση του Υπουργού Τουρισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αγαστή συνεργασία με συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα, μόνο μικρότητα και μιζέρια δείχνει. Και πέφτει στο κενό.





Source link

Ντοκιμαντέρ SERENGETI & EARTH FROM SPACE σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στον ΣΚΑΪ


Εξαιρετική κινηματογράφηση από αθέατες κάμερες και από το μακρινό διάστημα. Ο κόσμος των ζώων όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και η συγκλονιστική θέα του πλανήτη μας από δορυφόρους. Ένα εντυπωσιακό θέαμα σε δύο κορυφαίες σειρές ντοκιμαντέρ του BBC, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και κάθε βράδυ στις 21.30 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Serengeti

Η σειρά ντοκιμαντέρ του BBC, Serengeti, παρακολούθησε για ένα ολόκληρο έτος και μας παρουσιάζει τις ιστορίες επιβίωσης και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ζώα της αφρικανικής σαβάνας. Δίνοντάς μας μοναδική πρόσβαση σε μια ανέγγιχτη γωνιά του οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου Σερενγκέτι στην Κεντρική Αφρική, θα δούμε τις πιο δυνατές στιγμές της καθημερινότητας των ζώων που ζουν εκεί: μιας λέαινας που παλεύει να επιβιώσει εξόριστη από την αγέλη της, ενός μπαμπουίνου που προσπαθεί απελπισμένα να ξανακερδίσει τη χαμένη του “αγάπη” και μιας ανέμελης οικογένειας από μανγκούστες που ανησυχούν μόνο για το επόμενό τους γεύμα.
Οι “αόρατες” κάμερες του BBC κινηματογράφησαν αυτές τις σκηνές, αφήνοντας τη δράση να εξελιχθεί ανεμπόδιστα μπροστά στον φακό. Οι σκηνοθέτες του κατάφεραν να βάλουν στο επίκεντρο τους τετράποδους πρωταγωνιστές και τις ιστορίες τους με τρόπο που θυμίζει περισσότερο τηλεοπτική σειρά συνέχειας παρά ντοκιμαντέρ. Το αποτέλεσμα έχει δράση, αγωνία, χιούμορ και συγκίνηση. Η σειρά μεταδόθηκε σε πολλές χώρες, όπως Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία, Τουρκία και Ιαπωνία και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αναλυτικά οι μέρες μετάδοσης: Δευτέρα 15/6 έως Πέμπτη 18/6 στις 21.30 Παρασκευή 19/6 στις 21.30 (διπλό επεισόδιο)  

Η Γη από το Διάστημα – Earth from Space

Η σειρά ντοκιμαντέρ Earth from Space συνδυάζει πλάνα από δορυφόρους αλλά και επίγειες κάμερες τελευταίας τεχνολογίας, για να αφηγηθεί ιστορίες από τη ζωή στον πλανήτη μας με μια εντελώς νέα οπτική. Όταν κάθε πίξελ μιας δορυφορικής εικόνας αντιστοιχεί σε 30 εκατοστά πραγματικής επιφάνειας στη γη, τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε “τη μεγάλη εικόνα”: τα χρώματα, τα σχήματα, τις αλλαγές που έχουν σημαδέψει το πρόσωπο του πλανήτη. Κοιτάζοντας τη γη από το διάστημα, μπορούμε να διακρίνουμε όλα όσα το γυμνό μάτι δεν μπορεί να δει και να θαυμάσουμε στις πραγματικές του διαστάσεις το πραγματικό υπερθέαμα που διαδραματίζεται κάθε μέρα σε κάθε ήπειρο, ωκεανό, οροσειρά, πεδιάδα, πόλη και νησί. Οι αλλαγές των εποχών ζωγραφίζουν έναν απέραντο καμβά με τα πιο υπέροχα διαφορετικά χρώματα, οι μεταναστεύσεις των ζώων προκαλούν δέος με το μέγεθος των πληθυσμών που μετακινούνται ταυτόχρονα, το Βόρειο Σέλας φωτίζει μαγικά και απόκοσμα τον ουρανό, ενώ η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον γίνεται πιο εμφανής από ποτέ.

Αναλυτικά οι μέρες μετάδοσης: Δευτέρα 15/6 έως Πέμπτη 18/6 στις 22.30

Πηγή: skai.gr



Source link

Έξι επενδυτικά σχήματα στη Β’ φάση για τη ΔΕΠΑ – Ποιά είναι


Έξι επενδυτικά σχήματα περνούν στη B’ φάση του διαγωνισμού για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε, όπως ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΛΠΕ. 

Στη Β’ φάση του διαγωνισμού προκρίνονται τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 

1.    EP INVESTMENT ADVISORS

2.    FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)

3.    ITALGAS SpA

4.    KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)

5.    MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS) 

6.    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. 

Θωμάς: Θετικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών 

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμαγια την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ,κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των δικτύων από οικονομικά εύρωστους επενδυτές. Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εγκρίνει τα επενδυτικά προγράμματα των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ΔΕΔΑ) που θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την έγκριση των τιμολογίων. Η υλοποίηση των επενδυτικώνπρογραμμάτων θα είναι δεσμευτική και θα επιβλέπεται από τη ΡΑΕ.

Το ότι έξι διεθνή επενδυτικά σχήματα επελέγησαν και προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας επιβεβαιώνει το ισχυρό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών,  παρά τις διεθνείς αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση του Covid-19. Όλοι έχουν δεσμευτεί για μια πολυετή παρουσία και επένδυση στη χώρα μας. Επίσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της χώρας, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε όλη την επικράτεια.».

Πηγή: skai.gr



Source link

Αποψη: Η αριστεία στην εποχή της Μετάπολης | ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Φωτ. INTIME NEWS

Τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στο σύγχρονο κόσμο ασχολούνται με την ανάδειξη των ικανοτήτων κάθε παιδιού. Κι αυτό επιτυγχάνεται με τον εκσυγχρονισμό των  υλικών με τα οποία οικοδομείται η γνώση και το ήθος. Με βάση την αποδοχή αυτή κάθε Σχολείο πρέπει να είναι συγχρόνως Πρότυπο και Πειραματικό. Ο μόνος τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι η διακονία της Αριστείας.

Σκοπός της αριστείας είναι να εμπεδωθεί στα ελληνικά σχολεία η καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αξιών και οι ιδέες της δημιουργικότητας για την επιστημονική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.

Θέτουμε τους σκοπούς αυτούς, διότι με τις ιδέες μας και τις δράσεις μας προσπαθούμε να θεμελιώσουμε μια φιλοσοφία στην οποία θα αντικατοπτρίζονται τα πνευματικά ιδανικά και οι υπέρτατες και υπερβατικές ανησυχίες που πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για την πνευματική μας ζωή, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία με ηθική ανθοφορία, πνευματική ευρωστία και οικονομική ευμάρεια.

Με οδηγούς τον Περικλή, τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη, τον Ισοκράτη, τον Αριστοτέλη και ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία, με την αριστεία μπορούμε να οικοδομήσουμε τους πνευματικούς μας ηγέτες και να καλλιεργήσουμε τον στοχασμό και την επιστημονική φαντασία κάθε ανθρώπου.

Με συστρατευμένη και απελευθερωμένη την πνευματική ηγεσία του τόπου θα μπορέσουμε να αναγνώσουμε και να κατανοήσουμε τα ατομικά και ομαδικά όνειρα όλων των ελληνοπαίδων. Θα σχεδιάσουμε τον οδοιπορικό μας χάρτη και θα κατασκευάσουμε τον καθρέφτη στον οποίο θα μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπό μας.

Με τα προγράμματα ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ δεν στοχεύουμε μόνο στη γνώση. Στοχεύουμε στην ένωση της θεωρίας με την πράξη. Στοχεύουμε στη συναρμογή των επιστημών και των τεχνών.

Με τον τρόπο αυτό θα οικοδομήσουμε την επιστήμη των επιστημών, που δεν είναι άλλη από τη μοναδική και υπέροχη αρμονία του νου και της ψυχής προς το σύμπαν, την οποία οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το άδυτο της φιλοσοφίας, της γνώσης, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό άλλωστε ήταν το βαθύ και ουσιαστικό περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής παιδείας.

Το φαινόμενο της πλημμυρίδος και της αμπώτιδος θα ταίριαζε πάρα πολύ για τους όρκους και τις επιορκίες που συχνά διατυπώνονται στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην Ελλάδα.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, των πολιτικών και των γονέων στην Ελλάδα ορκίζονται ότι η ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της παιδείας και του πολιτισμού.

Δεν θέλω στο σημείο αυτό να υπεισέλθω στις λεπτομέρειες της Αριστοτελικής κλιμάκωσης της Αριστείας, που αποτελεί ένα ειδικό θέμα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε ειδικό συνέδριο. Όμως θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτός ο προβληματισμός του Αριστοτέλη είναι και η κινητήρια δύναμη για το σύνολο των εκπαιδευτικών των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ, που στόχο έχουν όχι μόνο την ανάδειξη των αρίστων, αλλά και την αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού κάθε μαθητή στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο Ηράκλειτος εξήρε την αξία της προσωπικότητας έναντι των κοινών θνητών λέγοντας: «Εἶς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι» δηλαδή ο ένας για μένα ισοδυναμεί με δέκα χιλιάδες, αν είναι άριστος.

Ο Πλάτωνας, γνωστός και ως ιδεολόγος της αριστοκρατίας, με την έννοια όχι των υλικών αγαθών, αλλά των πνευματικών, αρνήθηκε την πολιτική ισότητα και διακήρυξε την άποψη να κυβερνούν οι άριστοι (οι κρείττονες) και να κυβερνώνται οι ήσσονες. Γι’ αυτό στο περιεχόμενο των Νόμων του είναι απόλυτα σαφής: «Οίμαι τον κρείττονα μεν άρχειν, τον δε ήττω άρχεσθαι» και συνδυάζει την πνευματική με την ηθική υπεροχή.

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, στα Πολιτικά του σημειώνει ότι: Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει «το άρχον», που από τη φύση του μπορεί να αντιλαμβάνεται, να προβλέπει και να κατευθύνει –δηλαδή να διοικεί– και «το αρχόμενο», που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί.

Ο Ισοκράτης, απευθυνόμενος με επιστολή του στον βασιλέα της Κύπρου Νικοκλέα, τον προτρέπει να δίνει ελευθερία λόγου σε όσους σκέφτονται ορθώς.

Σύμφωνα δε με τον Περικλή, οι άξιοι για να κυβερνήσουν επιλέγονται ανάλογα με την αρετή τους. «Από αρετής προτιμάται». Μάλιστα διασαφηνίζει με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο ότι η αρετή αυτή έχει διαφορετικό περιεχόμενο απ’ ό,τι στα αριστοκρατικά καθεστώτα. Και τούτο διότι στηρίζεται όχι στην ευγενική καταγωγή, αλλά στην αρετή που ταυτίζεται με τις ατομικές του ικανότητες και το ήθος του κάθε ατόμου.

Και στα δημοκρατικά πολιτεύματα η αρετή είναι ταυτόσημη με τις ατομικές ικανότητες και διδάσκεται. Από τον Όμηρο μέχρι τον Μένανδρο και από τον Μένανδρο μέχρι το Ιερόν Ευαγγέλιο οι προτροπές για την αριστεία παιανίζουν.

Στην Ιλιάδα η συμβουλή που έδωσε ο Ιππόλοχος από τη Λυκία στον γιο Γλαύκο πριν φύγει για την Τροία ήταν «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων», δηλαδή πάντα να αριστεύεις και να ξεπερνάς τους άλλους.

Και ο κωμικός Αθηναίος ποιητής Μένανδρος, οι γονείς του οποίου φρόντισαν να του δώσουν μόρφωση και σωστή ανατροφή, έλεγε: «Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η», δηλαδή πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος, όταν είναι άνθρωπος.

Και επισφραγίζω τις θέσεις μου για την αριστεία με την ευαγγελική ρήση: «Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις».

Μακάρι, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά όλου του κόσμου να μεγαλώνουν, να γίνονται σοφά και να λάμπουν από ανθρωπιά.

Και για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται τα πανεπιστήμιά μας να ασχοληθούν συστηματικά με τα χαρακτηριστικά του δασκάλου της αριστείας.

Στο βάθος αυτής της απέραντης ενότητας κρύβεται μια μεγάλη βεβαιότητα που μπορεί να διατυπωθεί με τη φράση: Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν τη μοναδική επένδυση για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το μέλλον κάθε χώρας». Και η βεβαιότητα απορρέει και τεκμηριώνεται από τις αμέτρητες έρευνες και τα τεκμηριωμένα επιστημονικά πορίσματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου.

Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι χαρισματικοί μαθητές. Έχουμε υποχρέωση, για να φτάσουμε στην προώθηση και αξιοποίηση των χαρισματικών παιδιών, να αρχίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ανιχνεύει και να ενθαρρύνει την προοπτική της επιτυχίας κάθε παιδιού. Κι αυτό θα το επιτύχουμε μόνο αν βγούμε από την πλάνη να κάνουμε όλους τους μαθητές ίδιους.

Ο στόχος του δασκάλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να καταφέρει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να αναδειχθούν οι δεξιότητες του κάθε μαθητή του. Και πάνω σε αυτή την αξιωματική θεώρηση για τις παραμέτρους της αριστείας επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μια μικρή ιστορία: Δίδασκα στην Ε’ Δημοτικού και είχα στο τμήμα μου 50 μαθητές. Για να μπορέσω να ενθαρρύνω το σύνολο των μαθητών μου και να μη διακρίνονται μόνο οι 5 μαθητές στους 50 οργάνωσα την εργασία που θα διεκπεραίωναν οι μαθητές μου μέσα στην τάξη μετά τη διδασκαλία σε τρία επίπεδα:

Α) απλή προσέγγιση του νέου γνωστικού αντικειμένου (λευκή σελίδα)

Β) ένα βήμα εμβάθυνσης στο γνωστικό αντικείμενο (κίτρινη σελίδα)

Γ) ο ύψιστος βαθμός κατανόησης της διδακτικής ενότητας (γαλάζια σελίδα)

Όποιος μαθητής τελείωνε τη λευκή σελίδα την παρέδιδε σε εμένα και έπαιρνε την κίτρινη.  Όποιος ολοκλήρωνε την κίτρινη έπαιρνε τη γαλάζια σελίδα. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούσα το πνευματικό δυναμικό κάθε παιδιού και δεν εξομοίωνα τους μαθητές μου.  Συζητούσα βέβαια ιδιαιτέρως με τα παιδιά που έμειναν σταθερά στη λευκή σελίδα.  Ένας από αυτούς ήταν και ο Κωνσταντίνος. Στο διάλειμμα τον πλησίασα και του είπα: «Κωνσταντίνε, βλέπω ότι όταν απευθύνω ερωτήσεις για τη νέα ύλη που σας δίδαξα συμμετέχεις και απαντάς πολύ σωστά, γιατί όμως στη γραπτή εργασία μένεις μόνο στη λευκή σελίδα; Πιστεύω ότι αν συγκεντρωθείς περισσότερο, θα δεις ότι μπορείς να φτάσεις στη γαλάζια σελίδα. Την άλλη μέρα μου έφερε έναν κλειστό φάκελο. Τον άνοιξα και διάβασα:

 

Βοήθησέ με να ανεβώ

και εγώ θα ανέβω κι άλλο.

Την ύπαρξή μου να τιμώ

γονείς μου και δασκάλους.

 

Τη μικρή αυτή ιστορία την ανέφερα για να τονίσω την αναγκαιότητα, ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και να πάψει να μας ενδιαφέρει μόνο αν θα μεταγγίσουμε τον δικό μας εαυτό σε όλους τους μαθητές μας.

Πρέπει, στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των χαρισματικών παιδιών στο μέλλον, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όλους τους παράγοντες δημιουργικότητας των ευφυών ατόμων του παρελθόντος.

Το ταλέντο τρέφεται με το δικό του φαγητό και αναπνέει μόνο καθαρό αέρα. Όσα ταλέντα πέρασαν από το αναμμένο καμίνι φωτεινών δασκάλων έχτισαν το δικό τους καμίνι και μεταλαμπάδευσαν τη σοφία τους με αναμμένους πυρσούς.

Η υπομονή, η γνώση και η μεθοδικότητα είναι τα κλειδιά για να φωτίσεις το ταλέντο και να το κάνεις να καταυγάσει με το δικό του φως τις επιστήμες και τον πολιτισμό.

Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε αν κάποιο παιδί έχει φτάσει στο όριο των ικανοτήτων του απαιτείται μια σειρά θεμάτων που είναι οργανωμένα κατ’ αύξουσα δυσχέρεια. Και τα προβάλλει όλα αυτά όχι ο ειδήμων ερευνητής, αλλά ο καλός δάσκαλος.

* Ο Ελευθέριος Γείτονας είναι Πρόεδρος του Σωματείου Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ





Source link

Ο Γιατρός, η ιστορία ενός θαύματος: Τι θα δείτε στο σημερινό επεισόδιο


Ο Ντεμίρ και ο Τάνζου θα μάθουν ακριβώς πόσο πόνο είναι διατεθειμένη να αντέξει μια μητέρα, προκειμένου να μην ρισκάρει να ξανακυλήσει σε παλιούς εφιάλτες. Εν τω μεταξύ, το βράδυ είναι τα γενέθλια του Φέρμαν και όλοι οι συνάδελφοι του νοσοκομείου τού έχουν ετοιμάσει μια γλυκιά έκπληξη.

Ενώ το πάρτι γενεθλίων είναι σε εξέλιξη, ο Τάνζου αντιστέκεται για πρώτη φορά στην Κιβιλτσίμ, η οποία θέλει να ρίξει τη «βόμβα» της και να τα καταστρέψει όλα. Αργότερα, η Νάζλι θα ρίξει τη δική της «βόμβα» στον Αλί και θα αλλάξει για πάντα τη ζωή και των δυο τους!

Καθώς μπαίνουν μαζί στην πιο τρυφερή νέα τους περιπέτεια, δεν θέλουν τίποτα να πάει στραβά. Πώς θα μπορέσουν να σιγουρευτούν γι’ αυτό; Η Νάζλι πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος να μην έχουν προβλήματα είναι να κρατήσουν κρυφά όλα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, η περίπτωση ενός μικρού ασθενή που χρειάζεται άμεσα ένα σπάνιο μόσχευμα, δημιουργεί στο νοσοκομείο μια κατάσταση πολύ ασυνήθιστη και επικίνδυνη.

Πηγή: skai.gr





Source link

Μένουμε Σπίτι αλλά δημιουργικοί: Το μήνυμα 33 σχεδιαστών γραφικών από 21 χώρες


Κοινό μήνυμα αισιοδοξίας και προώθησης της δημιουργικότητας ως διεξόδου την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού στέλνουν σχεδιαστές γραφικών απ’ όλον τον κόσμο, μιλώντας ο καθένας στη δική του γλώσσα ή οπτικοποιώντας τις σκέψεις του στο πλαίσιο project του Graphic Stories Cyprus σε συνεργασία με το δίκτυο Worldwide Graphic Designers.

Συνολικά 33 σχεδιαστές από 21 χώρες συμμετέχουν από το προσωπικό τους καταφύγιο, από το σπίτι τους, σε βίντεο του project «#stay_home, #stay_safe, #remain_creative» και με τον δικό τους τρόπο υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης των οδηγιών περιορισμού των μετακινήσεων και ταυτόχρονα διοχέτευσης της ενέργειας σε δημιουργικά έργα.

Ο Βλάντιμιρ Ραντιμπράντοβιτς από τη Σερβία γράφει τη λέξη corona και την εξαφανίζει με μουτζούρες και μελάνι, η Σου Γουέι από την Κίνα δείχνει το ένα από τα πολλά βιβλία που διάβασε το διάστημα της απομόνωσης με τον καίριο τίτλο «Identity Crisis», η Ροσάριο Σάντος από την Πορτογαλία τονίζει ότι παρά την φυσική απομόνωση, υπάρχει ενότητα γύρω από έναν στόχο και αισιοδοξεί ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

«Στόχος ήταν να περάσουμε το μήνυμα #Μένουμε Σπίτι, #Μένουμε Ασφαλείς, κυρίως όμως #Μένουμε Δημιουργικοί για να αντλούμε δύναμη και θετική ενέργεια» εξήγησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Αγγελική Αθανασιάδη, υπεύθυνη του project, ιδρύτρια του Graphic Stories Cyprus, μη κερδοσκοπικού φορέα που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της εικαστικής δημιουργίας της Κύπρου.

«Επικοινώνησα για το project με σχεδιαστές από διάφορες χώρες και ήταν συγκινητικό όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό που νιώθω και βιώνω στην Κύπρο, το νιώθει και το βιώνει ένας άνθρωπος στο Μεξικό, στην Ιαπωνία, στο Ντουμπάι. Ήταν μία αλληλεπίδραση που γέννησε όμορφα συναισθήματα. Όλοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους και προσπαθούν να έχουν συνεργασίες διαδικτυακά, είτε να δημιουργούν κάποια project χωρίς οικονομικό όφελος» τόνισε η Αγγελική Αθανασιάδη, σχεδιάστρια οπτικής επικοινωνίας από την Αθήνα, η οποία από το 2009 ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Η θετική ανταπόκριση των σχεδιαστών από το εξωτερικό στην πρόσκληση να συμμετάσχουν στο βίντεο και οι διαφορετικοί, ευφάνταστοι τρόποι που επέλεξαν για να κοινοποιήσουν το μήνυμα εντυπωσίασαν την υπεύθυνη της πρωτοβουλίας, άλλος κόλλησε σε τζάμι αυτοκόλλητα με λέξεις-κλειδιά, άλλος έφτιαξε τον κορονοϊό από χαρτί και τον κατέστρεψε για να δείξει ότι «είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να τον νικήσουμε» και άλλος εκφράστηκε με την τέχνη του animation και ένα τραγούδι που μιλάει για τον προσμονή της φυγής.

«Ιδιαίτερα θετική αύρα αποπνέει ο Ιταλός σχεδιαστής, ο οποίος κινεί την κάμερα, δείχνει τον χώρο του και έχει μία πολύ όμορφη, ζωντανή έκφραση για να περάσει το μήνυμά του. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο καθένας μίλησε στη δική του γλώσσα και αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που αγγίζει όλο τον κόσμο» ανέφερε η Αγγελική Αθανασιάδη επισημαίνοντας ότι στο βίντεο έχει συμπεριληφθεί και η νοηματική γλώσσα με τη βοήθεια σχεδιάστριας με προβλήματα ακοής.

«Εμείς οι επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου, όταν δεν κάνουμε κάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζουμε να οδηγούμαστε σε συναισθηματική και ψυχολογική φθορά. Ας σχεδιάζουμε αφίσες, ας υλοποιούμε κάποια πρότζεκτ πειραματικά, αρκεί να είμαστε σε εγρήγορση για να μην επηρεάζεται η ψυχολογική μας διάθεση» σημείωσε η Αγγελική Αθανασιάδη.

«Αυτή η περίοδος είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους, δεν έχει συμβεί ποτέ για κάποιο λόγο να μείνουμε τόσο καιρό μέσα στο σπίτι μας, να αποκλειστούμε ο ένας από τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα να διατηρείται η επαφή στο διαδίκτυο» υπογράμμισε η υπεύθυνη του project «#stay_home, #stay_safe, #remain_creative», η οποία ανακαλύπτει ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία του κοινωνικού αποκλεισμού.

«Μου αρέσει που οι άνθρωποι έχουν ηρεμήσει ως προς το τι γίνεται έξω. Ζούμε σε φρενήρεις ρυθμούς και τώρα βγαίνεις έξω και απολαμβάνεις τη φύση, απολαμβάνεις να περπατάς και να είσαι ασφαλής, απολαμβάνεις πολλά πράγματα που πριν δεν ήταν το ίδιο. Δεν μπορούσες να παρατηρήσεις το περιβάλλον, όπως γίνεται τώρα. Καθαρίζει το μυαλό σου, γεννιούνται καινούριες ιδέες» είπε.

«Σίγουρα πρέπει να μείνουμε ασφαλείς για να σπάσει αυτή η αλυσίδα και όσο το δυνατόν να κάνουμε πράγματα για να παραμείνουμε όρθιοι στα πόδια μας, να παραμείνουμε αισιόδοξοι, να δούμε ότι όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και όταν θα βγούμε από αυτό να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις πιο ανθρώπινα. Πριν ήμασταν σε μία κατάσταση, που επέβαλε να τρέχουμε, να προλάβουμε, να διεκδικήσουμε, ενώ η ζωή δεν είναι έτσι είναι τελείως διαφορετική και πρέπει να δούμε την περίοδο αυτή ως λύτρωση και να αρχίσουμε από την αρχή» υπογράμμισε.

«Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς και παραμένουμε δημιουργικοί. Στηρίζουμε τις τέχνες και τον πολιτισμό, αγαπάμε τη ζωή. Μαζί θα τα καταφέρουμε!» είναι τα μηνύματα που μεταφέρουν οι σχεδιαστές από 21 χώρες: Αυστρία, Κίνα, Κύπρος, Δανία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιράν, Ιαπωνία, Λίχτενσταϊν, Μεξικό, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube και έχουν δημιουργηθεί σελίδες του «#stay_home, #stay_safe, #remain_creative» στο Facebook και το Instagram.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Worldwide Graphic Designers, διεθνές δίκτυο σχεδιαστών γραφικών που οργανώνει project σχεδιασμού αφίσας με κοινωνικό περιεχόμενο και συνεργασίες με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον κοινωνικό προβληματισμό.

Ο μη κερδοσκοπικός φορέας «Graphic Stories Cyprus» ιδρύθηκε το 2015 και από τότε διοργανώνει κάθε χρόνο το ομώνυμο Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου. Σκοπός της ίδρυσης του «Graphic Stories Cyprus» σύμφωνα με την Αγγελική Αθανασιάδη συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Συνεδρίου, ήταν να δημιουργηθεί η συνθήκη για να έρθουν κοντά οι σχεδιαστές της Κύπρου και να έχουν έδαφος διάδρασης και αλληλεπίδρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Source link

Η χορωδία του «Κόκκινου Στρατού» τραγουδά -από το σπίτι, για την Ελλάδα


Μήνυμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα, στη μάχη κατά την πανδημίας, στέλνει η Μόσχα μέσω του περίφημου Μουσικού Συνόλου Αλεξαντρόφ, γνωστού και ως «Χορωδία του Κόκκινου Στρατού»

Οι ερμηνευτές της τραγουδούν στα ελληνικά το «Όταν σφίγγουν το χέρι» του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο είχε μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Το σχετικό βίντεο ανήρτησε στο Twitter η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα.

Πηγή: Καθημερινή





Source link

Η Ομηρική νήσος Αστερίς και τα σχέδια για θερετρο πολυτελείας


“ Υπάρχει κάποια νήσος στην μέση της θάλασσας πετρώδης
στην μέση ακριβώς μεταξύ Ιθάκης και Σάμης απόκρημνης
η Αστερίς, όχι μεγάλη· σ’ αυτήν υπάρχουν
ασφαλείς λιμένες διπλοί· εκεί έμεναν ελλοχεύοντες οι Αχαιοί ”.

Η νησίδα Αρκούδι βρίσκεται νότια της Λευκάδας και Βόρεια της Ιθάκης και ανήκει στις Τηλεβοΐδες νήσους, όπου και θεωρείται το ομορφότερο νησί του συμπλέγματος.

Πρόκειται για ένα ιδιωτικό νησί και ενώ στις μέρες μας παραμένει ακατοίκητο, το παρελθόν του είναι αρκετά πολύβουο, μιας και οι ενοικιαστές του προσπάθησαν να καταστήσουν το νησί ως δεύτερο «Σκορπιό». Μέχρι και τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στο νησί υπήρχαν αρκετά δέντρα και πουλιά, ανοίχτηκαν δρόμοι και μονοπάτια και το έδαφός του ήταν αρκετά γόνιμο για την καλλιέργεια αμπελιών. Επίσης, την εποχή εκείνη χτίστηκε και η εκκλησία της Παναγίας η οποία διατηρείται μέχρι και τις μέρες μας. Αργότερα, κατά την Ιταλική Κατοχή, δημιουργήθηκαν ασβεστοκάμινα, και φτιάχτηκαν αρκετά σπίτια, μαγαζιά αλλά και στέρνες για τις οικογένειες που ζούσαν και δούλευαν εκεί, ενώ αργότερα, η εκτροφή ζώων από τους επόμενους ενοικιαστές ήταν η βασική ασχολία των κατοίκων του, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Και μπορεί το Αρκούδι να είναι ένα άγνωστο σε πολλούς νησί του Ιονίου Πελάγους, όμως είναι ιδιαίτερα γνωστό στον ξένο τύπο από τον προηγούμενο ακόμα αιώνα…

Βάση της θεωρίας του Νταίρπφελντ, ο οποίος υποστήριζε ότι η σημερινή Λευκάδα είναι στην πραγματικότητα η Ομηρική Ιθάκη, το Αρκούδι προσδιορίστηκε ως η Ομηρική νησίδα Αστερίδα, μέρος στο οποίο βρήκε καταφύγιο ο Τηλέμαχος κυνηγημένος από τους μνηστήρες. Και οι ενδείξεις κατά την θεωρία είναι αρκετές. Αρχικά είναι το μοναδικό νησί στην περιοχή το οποίο έχει δύο όμοια αμφίδυμα δεξιόστροφα λιμάνια «λιμένες δ΄ένι ναύλοχοι αυτή αμφίδυμοι», και όντας νοτιότερα της Λευκάδας, βρίσκεται ακριβώς πάνω στην πορεία της επιστροφής του γυρισμού από την Πύλο ανάμεσα στα δύο νησιά «πρίν πατρίδα γαίαν οικέσθαι», της Ομηρικής Ιθάκης (Λευκάδας) και της Ομηρικής Σάμης (Θιάκι). Επίσης έχει ζωτικό χώρο που χωράει έναν οικισμό όπως τις Αλαλκομένες όπως μαρτυρεί ο Απολλοδώρος στο διάμεσα και έχει ανεμοδαρμένα ύψη για το ημερήσιο καραούλι ύψους 135 μέτρων. 

Τον Αύγουστο μάλιστα του 1993 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή προς τεκμηρίωση των Ομηρικών γεωγραφικών περιγραφών μια αυθεντική αναπαράσταση της ανεπιτυχούς δολοφονικής ενέδρας των μνηστήρων σε βάρος του Τηλέμαχου κατά την επιστροφή του τελευταίου από την Πύλο και την Σπάρτη. Η όλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μια ασέληνη νύχτα με το αλιευτικό πλοίο «Σπυριδούλα» να ελλοχεύει στους αμφίδυμους λιμένες, έχοντας ειδοποιηθεί ότι το πλοίο του Τηλέμαχου (μια σωσίβια λέμβος) θα διέπλεε κάποια ώρα τον πορθμό μεταξύ Ιθάκης και Σάμης με κατεύθυνση την πρώτη ακτή της «Ιθάκης». Οι σύντροφοι, πιο καλά κατατοπισμένοι από τους Αχαιούς, αφού γνώριζαν τη νύχτα του διάπλου, πραγματοποιούσαν συνεχείς περιπολίες ανάμεσα στα νησιά Αρκούδι, Άτοκο και τις Ανατολικές ακτές της Ιθάκης. Το υποτιθέμενο πλοίο του Τηλέμαχου όμως παρέπλευσε ανατολικά από το Αρκούδι και κατευθύνθηκε στην πρώτη ακτή της Λευκάδας – «Ιθάκης», διαπλέοντας μάλιστα με μεγάλη ευκολία από τους μνηστήρες.  

“ Αλλά μακριά των νήσων ν’ απέχεις καλόφτιαχτο πλοίο,
όμως να πλέης νύχτα και θα σου πέμψη όπισθεν ούριον,
 όποιος από τους αθανάτους σε
φυλάσσει και σε προστατεύει. Μόλις όμως αφιχθής
στην πρώτη ακτή της Ιθάκης, την νήα στην πόλι
να στείλεις και όλους τους συντρόφους
και συ ο ίδιος πρώτα-πρώτα να πας στον χοιροβοσκό ”.

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, το πλάνο είναι ήδη έτοιμο και παρουσιάζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του νησιού, όπου οι ιδιοκτήτες υπόσχονται ένα πολυτελές μέρος για λίγους, με όλες τις ανέσεις, την ηρεμία και την ασφάλεια που θα μπορούσαν να ζητήσουν. Περιλαμβάνει ξενοδοχεία 7 αστέρων, ιδιωτικές βίλες με θερμαινόμενες πισίνες, εμπορικό κέντρο, κινηματογράφο, τράπεζα, ιατρικό κέντρο, γήπεδα τένις, σκουός, ποδοσφαίρου , εστιατόρια, σπα με θαλασσοθεραπείες, εκκλησίες διαφόρων θρησκευμάτων για τέλεση μυστηρίων, καθώς και μεγάλη ποικιλία μαγαζιών και πολλά ακόμα άλλα. Όσο για την υλοποίησή τους… το μέλλον θα δείξει…

Πηγή: Travel Inspiration



Source link

ΗΠΑ: Με πτώση 25%, στα 31,13 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του αργού


Η τιμή του πετρελαίου κατακρημνίστηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη, μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας αναφορικά με την παραγωγή του «μαύρου χρυσού».

Το ελαφρύ αργό (WTI) παράδοσης Απριλίου έχασε 10,15 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μία ημέρα και έκλεισε στα 31,13 δολάρια, τιμή μειωμένη κατά 25%.

Το Μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας, λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο στο Λονδίνο, διαπραγματευόταν στα 34,40 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 24%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Source link

Στήριξη από Μέρκελ για προσφυγικό | ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Ο Κυρ. Μητσοτάκης κάλεσε την Αγκελα Μέρκελ να παραστεί στα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ, στην οποία η Γερμανία είναι τιμώμενη χώρα.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Την επόμενη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στις 26 και 27 Μαρτίου συμφώνησαν, στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Βερολίνο, να θέσουν ως ορόσημο η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να αποτιμήσουν τη συμπεριφορά της Αγκυρας στο προσφυγικό και να διαπιστώσουν αν πραγματικά υπάρχουν ενδείξεις καλής θέλησης εκ μέρους της. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συνάντηση προέκυψε ότι η κ. Μέρκελ θα παρουσιάσει στη Σύνοδο ένα νέο σχέδιο που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη κοινή δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας, η οποία έχει καταστεί νεκρό γράμμα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε πως η Αθήνα τάσσεται υπέρ της συγκεκριμένης προοπτικής και δεν πρόκειται να θέσει βέτο στη δήλωση που επιζητεί από το ΝΑΤΟ η Αγκυρα για τη Συρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταβάλει τη στάση της στον Εβρο. Πάντως, η εικόνα που έχει η Αθήνα για την κατάσταση στα σύνορα παραπέμπει περισσότερο σε μεγαλύτερη κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας το επόμενο διάστημα.

Η κ. Μέρκελ εξέφρασε την άποψη ότι ο Τούρκος πρόεδρος αιφνιδιάσθηκε από τη σθεναρή αντίδραση της Ελλάδας και συνεχάρη επανειλημμένα τον πρωθυπουργό για το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει επιστροφές στην Τουρκία μεταναστών των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου – πάγιο αίτημα του Βερολίνου και προς την προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Στην κεντρική ομιλία της στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βερολίνο, η καγκελάριος ζήτησε περαιτέρω ανάπτυξη της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας. Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προσπάθεια της Αγκυρας «να λύσει τα δικά της προβλήματα εις βάρος των προσφύγων». Επιπλέον, η κ. Μέρκελ δήλωσε ότι θα αγωνιστεί «με όλες τις δυνάμεις υπέρ ενός νέου βήματος στη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας» με στόχο «να μπει σε τάξη, να ελεγχθεί και να μειωθεί η φυγή κι η μετανάστευση». Είχε προηγηθεί η ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού, στην οποία ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο να αποδείξει με απτές χειρονομίες εάν επιθυμεί να αναθεωρηθεί η κοινή δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας για το μεταναστευτικό, «που ο ίδιος κατεδάφισε στην πράξη». Ειδικότερα, πρότεινε να αποσύρει «τους απελπισμένους» από τον Εβρο, να πάψει να διασπείρει fake news και προπαγάνδα και να εξετάσει πιθανές βελτιώσεις, όπως π.χ. κοινές περιπολίες για τον έλεγχο των ροών – και στα τουρκικά σύνορα. «Οι επιστροφές όσων παρανόμως περνούν στην Ελλάδα να γίνονται όχι μόνο από τα νησιά, αλλά και από την ενδοχώρα. Η Ελλάδα πάντοτε αναγνώριζε και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες απειλών και εκβιασμών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά τη μετέπειτα κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, η καγκελάριος επισήμανε πως ο Ερντογάν αντιμετωπίζει σοβαρή αντιπολίτευση στο εσωτερικό του τόσο για τους χειρισμούς του στη Συρία όσο και για τη στάση του απέναντι στους πρόσφυγες, που φιλοξενούνται στην Τουρκία. Παρά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τον μεγάλο αριθμό Σύρων στη χώρα, δεν θέλει να επιδεικνύει ξενοφοβική συμπεριφορά και είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο ζήτημα, ανέφερε η καγκελάριος. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι τον τελευταίο καιρό έχει υποστεί απανωτές ήττες και γι’ αυτό έχει προβεί σε αυτές τις σπασμωδικές αντιδράσεις. «Εχει ένα ταλέντο να σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του», φέρεται πως είπε στον πρωθυπουργό, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε μάλιστα στο κινητό του το βίντεο με τον Ερντογάν να περιμένει επί πολλή ώρα τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην πρόσφατη συνάντησή τους στη Μόσχα, το οποίο η κ. Μέρκελ δεν είχε δει.

«Δείξαμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή κυριαρχία», διακήρυξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, που κάλεσε την καγκελάριο να παραστεί στα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία η Γερμανία είναι τιμώμενη χώρα. Και η καγκελάριος από την πλευρά της είπε ότι δεν θα μπορούσε παρά να αποδεχθεί την πρόσκλησή του. 





Source link

Κορωνοϊός: Ακυρώνεται η συναυλία του Maluma σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη


Με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής οι συναυλίες του Maluma στην Ελλάδα δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά για προληπτικού λόγους λόγω κορωνοϊού. «Σεβόμενοι την ανακοίνωση της πολιτείας για αναστολή εκδηλώσεων άνω των 1.000 ατόμων οι προγραμματισμένες για 11 και 13 Μαρτίου συναυλίες του MALUMA στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, αναβάλλονται.

Η διοργανώτρια εταιρεία και ο καλλιτέχνης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των δύο μεγάλων αυτών συναυλιών και θα προβούν σε σχετική ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα».

Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ βρισκόταν πάντως στην Ελλάδα από την περασμένη Παρασκευή.

 

Πηγή: skai.gr



Source link

Κορωνοϊός: Η ΑΑΔΕ αναστέλλει επαγγελματικά ταξίδια υπαλλήλων της στο εξωτερικό


Αναβάλλονται με απόφαση της ΑΑΔΕ όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια των υπαλλήλων της σε χώρες μεγάλης διάδοσης του κορωνοϊού ενώ για τις υπόλοιπες χώρες ταξίδια για γίνονται μόνο μετά από σχετική άδεια «εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης τους».

Στο intranet, δηλαδή το εσωτερικό δίκτυο της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική σελίδα με πληροφορίες και επικαιροποιημένα στοιχεία γύρω από τη διαχείριση του θέματος του κορωνοϊού.

Οι οδηγίες εστάλησαν από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, στους εργαζομένους της Αρχής.

Αναλυτικά, οι οδηγίες:

“Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την προστασία αυτών, καθώς και των φορολογουμένων, που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, από τη διάδοση της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο νέος κορωνοïός, γνωστός με την επιστημονική ονομασία SARS-CoV- 2, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοïού». Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), , έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τον ιό και οδηγίες προς τους πολίτες. Επιπλέον, έχει αποσταλεί μέσω του Taxisnet και σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.

Εντός Α.Α.Δ.Ε., έχουν διατεθεί εκτάκτως πιστώσεις σε όλες τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία ανά την Επικράτεια, για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων μέσων προφύλαξης και αντισηπτικών (υπ’ αρ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1029241 ΕΞ 2020/27-2-2020 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ). Τα σχετικά ποσά είναι ήδη στη διάθεση των προϊσταμένων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία θα επαναληφθεί όποτε χρειαστεί.

Πέραν των ανωτέρω, στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., που εργάζονται στα Τελωνεία της χώρας, έχουν ήδη σταλεί από τις αρχές του έτους μέσω των Τελωνειακών Περιφερειών ειδικές οδηγίες για τη λήψη μέτρων ατομικής προφύλαξης, καθώς και μέτρων αποφυγής διασποράς της ασθένειας για την προστασία των συναλλασσομένων, των επιβατών και των τελωνειακών υπαλλήλων.

Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις κοινόχρηστων τελωνειακών χώρων υποδοχής προσώπων και εμπορευμάτων από χώρες κινδύνου, καθώς και σημείων συναλλαγών των φορολογουμένων με τις δομές της ΑΑΔΕ.

Επισημαίνουμε ότι η λήψη προληπτικών μέτρων αποτελεί συλλογική, αλλά και ατομική ευθύνη όλων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Προς τούτο, συστήνουμε:

α. τη λήψη προληπτικών μέτρων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας, όπως περιγράφονται στις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.

β. την επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. με σκοπό τον ΑΜΕΣΟ εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον πρόκειται για κάποια από τις κατηγορίες που υποδεικνύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (). Οδηγίες για τον χειρισμό ύποπτου ή πιθανού κρούσματος δίνονται στον δικτυακό τόπο: https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ: 210.52.12.054) και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.

Μέχρι την τυχόν έκδοση γενικότερων οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία ή Αρχές, σε περίπτωση που από τον ΕΟΔΥ δοθεί σύσταση σε υπάλληλο της ΑΑΔΕ για κατ’ οίκον παραμονή, ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του και να καταθέσει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ημέρα και ώρα επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ, τον υπάλληλο του ΕΟΔΥ με τον οποίο επικοινώνησε και τη σύσταση που έλαβε. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατ’ οίκον παραμονή του υπαλλήλου.

γ. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκει προχωρά στην άμεση εκκένωση του κτιρίου, όπου αυτή είναι εφικτή, και την απολύμανσή του. Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας προβαίνει σε απολύμανση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει απολύτως αναγκαίο.

δ. Για προληπτικούς λόγους, συνιστούμε στους Προïσταμένους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ, να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις των κτιρίων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Επιπρόσθετα, έχοντας καθήκον να προστατεύσουμε την υγεία τόσο των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ όσο και των συμπολιτών μας που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

α. την τοποθέτηση σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. δοχείων με απολυμαντικό υγρό, προς χρήση τόσο των εργαζομένων όσο και των συναλλασσομένων που εισέρχονται σε αυτή, καθώς και πινακίδας με την οποία θα υποδεικνύεται ο καθαρισμός των χεριών των εισερχομένων στο κτίριο. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών οφείλουν να μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση του σχετικού υλικού.

β. την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία των κτιρίων κάθε υπηρεσίας της ΑΑΔΕ των ενημερωτικών αφισών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., σχετικά με τις βασικές ενέργειες πρόληψης από τον κορωνοϊό.

γ. την αποφυγή ταξιδιών στις χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, όπου υπάρχει διάδοση στην κοινότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. (– kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19/). Στο πλαίσιο αυτό:

i. Αναβάλλονται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι έκδοσης νεότερης εντολής, όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια υπαλλήλων σε χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Για την πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών σε λοιπές χώρες του εξωτερικού, χορηγείται σχετική άδεια εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης τους.

ii. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται να ενημερώσουν αμελλητί την υπηρεσία τους, εάν για οποιοδήποτε λόγο επισκέφθηκαν ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου.

iii. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που αιτούνται την χορήγηση κανονικής άδειας, για να ταξιδέψουν σε χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου, οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως με την αίτησή τους για τη χώρα προορισμού και τις τυχόν ενδιάμεσες στάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν εκτίμησης και των εκάστοτε πραγματικών συνθηκών, η άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται υπό τον όρο της αίτησης χορήγησης επιπλέον δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από τη διαθέσιμη κανονική άδεια και εφόσον αυτή επαρκεί, σύμφωνα με τον ανώτατο χρόνο επώασης της νόσου.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ παρακαλούνται για την τήρηση των ανωτέρω, τα οποία αποτελούν στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας μας, των οικογενειών μας και του συναλλακτικού κοινού που επισκέπτεται τις υπηρεσίες μας’’.

Πηγή: skai.gr



Source link

Η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη – Σ. Κουρτς επισφραγίζει τη στήριξη Αυστρίας στο προσφυγικό | ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Την αλληλεγγύη και την ρητή στήριξη που έχει εκφράσει ο ίδιος τις τελευταίες ημέρες για την Ελλάδα, αναμένεται να επαναλάβει ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, κατά τις συνομιλίες που θα έχει το απόγευμα στη Βιέννη με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν και το “εξαιρετικό” επίπεδο των στενών και φιλικών σχέσεων των δύο χωρών.  

Προερχόμενος από το Βερολίνο, ο πρωθυπουργός φθάνει στη Βιέννη νωρίς το απόγευμα όπου, μπροστά στο Μέγαρο της Καγκελαρίας θα τον υποδεχθεί με στρατιωτικές τιμές ο καγκελάριος, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες τους, και κατόπιν η κοινή συνέντευξη Τύπου.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – της οποίας, όπως ο ίδιος έχει διαμηνύσει, «η Ελλάδα χρειάζεται την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη» – ο καγκελάριος έχει ανακοινώσει την συμπαράστασή του προς την Ελλάδα σε διμερές επίπεδο, έχοντας δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ, να δρομολογήσει τις αυστριακές υποστηρικτικές παροχές σε συνεννόηση με την ελληνική πλευρά. 

«Πέραν της ενίσχυσης της Frontex, η Αυστρία συμβάλλει επιπλέον με άμεση βοήθεια για την Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ώστε τα ελληνικά σύνορα προς την Τουρκία να παραμείνουν κλειστά και να μην ενδώσουμε στο παιχνιδάκι του Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο Αυστριακός καγκελάριος.  

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς, τονίζοντας την «σημασία της βοήθειας επί τόπου», σημείωνε ότι «παράλληλα με εφοδιασμό σε προσωπικό και υλικό, θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για την φροντίδα των προσφύγων στα ελληνικά νησιά και στα σύνορα της χώρας».  

Σε διαδοχικές δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος είχε τονίσει μεταξύ άλλων, πως «το σημαντικότερο τώρα είναι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν αφήνουμε να μας εκβιάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν». 

Είναι χαρακτηριστικό, πως ο επικεφαλής της Αυστριακής κυβέρνησης συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και των Πρασίνων, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος άμεσα, ήδη την περασμένη Τρίτη, είχε ασκήσει ανοικτά δριμεία κριτική προς τον Τούρκο πρόεδρο για την «πρωτοφανή όσο και προκλητική» ανακοίνωσή του περί ανοίγματος των συνόρων προς την Ελλάδα.  

Είχε δε, καταγγείλει ευθέως τον Ταγίπ Ερντογάν, ότι οργάνωσε «συνειδητά αυτή την επέλαση προσφύγων», που γίνεται «τελείως στοχευμένα», μόνον προς τα ελληνικά σύνορα και όχι και προς την Βουλγαρία. 

«Μέσα σε λίγες ημέρες, 13.000 άνθρωποι έφθασαν στα ελληνικά σύνορα και συγχρόνως δεν υπάρχει καμία άφιξη προς την Βουλγαρία – και αυτό δείχνει ότι η επέλαση δεν είναι τυχαία, αλλά είναι οργανωμένη. Δεν είναι πρόσφυγες από το Ιντλίπ δηλαδή, κατ’ ευθείαν από την Συρία, αλλά άνθρωποι που ζουν εδώ και χρόνια στην Τουρκία» παρατήρησε ο Σεμπάστιαν Κουρτς. 

Όπως σημείωσε ο καγκελάριος, «οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν ως έρμαια, ως όπλα, ως μέσο πίεσης απέναντι στην Ε.Ε., κάτι που είναι αναξιοπρεπές και πρέπει να καταδικαστεί εντονότατα – και παράλληλα απαιτείται η κατά το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη προς την Ελλάδα και μία ενότητα μέσα στην Ε.Ε.».

«Το σημαντικότερο τώρα, είναι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι δεν αφήνουμε να μας εκβιάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στις τοποθετήσεις του για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Αυστριακός καγκελάριος είχε επισημάνει με κάθε σαφήνεια, πως «η τρέχουσα κατάσταση δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά πρόκειται για μία συνειδητή, οργανωμένη επίθεση από την τουρκική πλευρά. Στους ανθρώπους δίνονται λάθος ελπίδες και αυτοί μεταφέρονται εν μέρει με λεωφορεία από τις τουρκικές αρχές στα σύνορα».

Σε άλλες δηλώσεις του είχε επίσης καταγγείλει ότι «ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται συνειδητά την δυστυχία αυτών των ανθρώπων για να ασκήσει πίεση στην Ε.Ε., η οποία γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να επιδείξει περισσότερη όσο ποτέ ενότητα, και να υποστηρίξει μία ενιαία άποψη: ότι πρέπει να είναι σαφές, πως κανένας δεν μπορεί να έλθει παράνομα στην Κεντρική Ευρώπη. Γι’ αυτό η Ε.Ε. πρέπει να υποστηρίξει την Ελλάδα και να μην γονατίσει μπροστά στον Ερντογάν».

 

 





Source link

Στον Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν»


O Γιωργής Τσουρής είναι ο φετινός νικητής του θεατρικού βραβείου «Δημήτρης Χορν» που συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια από τη θέσπισή του. Ο ηθοποιός και συγγραφέας τιμήθηκε για τον ρόλο του Γρηγόρη στα «170 τετραγωνικά (Moonwalk)» που έγραψε ο ίδιος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη (Από Μηχανής Θέατρο) και φόρεσε τον σταυρό του Δημήτρη Χορν που του παρέδωσε ο περσινός νικητής του βραβείου, Μιχάλης Συριόπουλος.

«Είμαι πολύ καλός στους λόγους όταν δεν μου το ζητούν, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία γλυκιά αμηχανία, πόσο μάλλον τώρα που είναι μία δύσκολη συγκυρία και για τη χώρα και για τον πλανήτη. Μοιράζομαι αυτό το βραβείο με όσους βρίσκονται πάνω στη σκηνή, όλους τους συντελεστές, δηλαδή, της παράστασης “170 τετραγωνικά (Moonwalk)”» ανέφερε ο Γιωργής Τσουρής και αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του: στη σύζυγό του, Βάλια Παπακωνσταντίνου, στον αδερφικό του φίλο, Βαγγέλη Ρωμνιό που έφυγε από τη ζωή πριν δυο χρόνια, στη μητέρα του, Νάγια και στον πατέρα και συνάδελφό του, Ανδρέα Τσουρή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Σταμάτης Φασουλής τονίζοντας ότι «και οι 20 ηθοποιοί που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Χορν επιβεβαιώνουν ότι είναι οι στυλοβάτες του ελληνικού θεάτρου σήμερα», ενώ στο θεσμό του βραβείου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Γεωργουσόπουλος.

Με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Αμέρικα Αμέρικα» οι ηθοποιοί που βραβεύθηκαν από το 2001 ως το 2019 (Δημήτρης Ημελλος, Αργύρης Ξάφης, Χρήστος Λούλης, Κώστας Βασαρδάνης, Νίκος Καρδώνης, Γιάννος Περλέγκας, Θανάσης Αλευράς, Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Οικονόμου, Θάνος Τοκάκης, Δημήτρης Λάλος, Χάρης Φραγκούλης, Γιώργος Χρυσοστόμου, Αργύρης Πανταζάρας, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Γιάννης Νιάρρος), τραγούδησαν, το «Ηθοποιός σημαίνει φως, κι είναι καημός πολύ πικρός….». Έλειπαν λόγω θεατρικών υποχρεώσεων ο Μιχάλης Σαράντης και ο Κώστας Γάκης.

Το επαμειβόμενο (με 3.000 ευρώ) βραβείο συνοδεύεται από περγαμηνή και τον σταυρό του Δημήτρη Χορν που περνά κάθε χρόνο από τον έναν βραβευμένο στον άλλο και απονέμεται για την καλύτερη ερμηνεία νέου άντρα ηθοποιού κατά την περασμένη θεατρική περίοδο. Το θεσμοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής και το χρηματοδοτεί ο Γιάννης Χορν.

Συνυποψήφιοί του Γ. Τσουρή ήταν οι: Αυγουστίνος Κούμουλος, Εκτορας Λιάτσος, Βασίλης Μαγουλιώτης και Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν ο Κώστας Γεωργουσόπουλος (πρόεδρος), ο Σταμάτης Φασουλής, η Ξένια Καλογεροπούλου, η Λυδία Κονιόρδου και η δημοσιογράφος Αντιγόνη Καράλη.

Την συνολική οργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Θεοδόσης Ισαακίδης, ενώ την σκηνοθετική επιμέλεια της βραδιάς ο Γιώργος Λύρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Source link

Πιέσεις για διώξεις κατά επιχειρηματιών από Παπαγγελόπουλο | ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με πιέσεις από πλευράς του τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλου προς δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να δρομολογηθούν διαδικασίες ή και να ασκηθούν διώξεις εις βάρος φυσικών προσώπων, κυρίως επιχειρηματιών και από τον χώρο των ΜME χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, καταγράφηκαν σύμφωνα με πληροφορίες χθες στη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, από τον πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Π. Αθανασίου.

Ενδεικτικό είναι ότι ο κ. Αθανασίου φέρεται να είπε πως ο κ. Παπαγγελόπουλος –με τον οποίο όπως είπε τον συνέδεε παλαιά φιλία– του είχε αναφέρει σε συνάντησή τους ότι την εξουσία που είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχε ποτέ ξανά στη ζωή του, καθώς και ότι τον καλούσε προκειμένου να πληροφορηθεί την εξέλιξη υποθέσεων, κυρίως καναλαρχών. «Με πίεζε για Αλαφούζο», είναι φράση που αποδίδεται στον πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα του αποδίδονται, ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν έδειχνε ενδιαφέρον για λίστες φοροδιαφυγής αλλά για τα μιντιακά και τους καναλάρχες. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, ο τέως αναπλ. υπουργός έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Γ. Αλαφούζο, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις στον μεγαλομέτοχο του ΣΚΑΪ και δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων την περίοδο που εξελισσόταν ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών. Θα επηρεαζόταν αν του δεσμεύαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, φέρεται να σημείωσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πιέσεις που άσκησε ο κ. Παπαγγελόπουλος αφορούσαν έως και δημοσιογράφους, με τον τέως αναπλ. υπουργό να εμφανίζεται να ζητεί κατασκευή στοιχείων εις βάρος συγκεκριμένου δημοσιογράφου.

«Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες που κατέθεσε ο κ. Αθανασίου παραπέμπουν στη λειτουργία ενός παρακράτους στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης, που θυμίζει σκοτεινά καθεστώτα και όχι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Ενός παρακράτους που φέρονται ως πρωταγωνιστής ο κ. Παπαγγελόπουλος και ενορχηστρωτής ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιμετώπιση αυτού του παρακράτους δεν είναι κομματική υπόθεση. Είναι ζήτημα δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ν.Δ.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος σε χθεσινοβραδινή δήλωσή του σημειώνει: «Ο κ. Αθανασίου χρειάστηκε τρία χρόνια για να κατασκευάσει τα αισχρά ψέματά του προκειμένου να εναρμονιστεί με την πλημμυροπαθή κα Ράικου, η οποία με στημένη αναφορά στο όνομά του προκάλεσε  την κατάθεσή του. Τους ενώνει σίγουρα η πίκρα και το μένος της μη παραμονής στις θέσεις τους για μια ολόκληρη εξαετία. Κάποιες καρέκλες έχουν μέλι, κολλάς σ’ αυτές και άντε να ξεκολλήσεις μετά. Ο κ. Αθανασίου δεν έχει κανένα στοιχείο εις βάρος μου, είναι ψεύτης και βραδυφλεγής. Σε αντίθεση με αυτόν θα αντιδράσω άμεσα και θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη. Θα αποκαλύψω όλα τα κατά παραγγελία ψέματά του και για ποιους λόγους δεν του επιτρέπεται πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του ως εισαγγελέας».





Source link

Επισφραγίζεται η στενή σχέση Ελλάδας – Γαλλίας | ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση των δύο ηγετών.

Τη συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας αναμένεται να επιβεβαιώσει η σημερινή συνάντηση (14.30 ώρα Ελλάδος) στο Παρίσι μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι δύο χώρες βρίσκονται σε ιδιαίτερα αγαστή σχέση.

Τούτο βεβαίως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθαρή θέση στήριξης που έχει πάρει η Γαλλία και προσωπικά ο Εμανουέλ Μακρόν στο φλέγον ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τον Γάλλο πρόεδρο δύο φορές –μία κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες αλλά και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο– να παίρνει θέση κατά της Τουρκίας και προσωπικά κατά των ενεργειών του κ. Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του, ο Ελληνας πρωθυπουργός μεταβαίνει στη γαλλική πρωτεύουσα θέλοντας να επιβεβαιώσει τις γαλλικές θέσεις και ταυτόχρονα την ελληνογαλλική συμμαχία έναντι των τουρκικών μεθοδεύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και το άκυρο μνημόνιο Αγκυρας – Τρίπολης. Επί τάπητος άλλωστε θα τεθεί και το λιβυκό ζήτημα ευρύτερα.

Πλην της στήριξης του Παρισιού στα μείζονα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει με γεμάτη ατζέντα, με στόχο τη συνέχιση αλλά και  την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, αμυντικό και οικονομικό. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν είναι και αυτό της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, την ώρα που η Γαλλία αναβαθμίζει την παρουσία της και στη Μεσόγειο, με την κοινή πορεία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» με την ελληνική φρεγάτα «Σπέτσες», από την Τουλόν ώς και τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και τον κατάπλου στον Πειραιά του γαλλικού ελικοπτεροφόρου «Dixmude».

Η Αθήνα αναμένει τη στήριξη του Παρισιού και στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ το 2021, αλλά και την αξιοποίηση των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης (ANFAs και SMPs) το 2020 για αναπτυξιακούς σκοπούς. Την ίδια ώρα, όπως σε όλα τα τελευταία ταξίδια του κ. Μητσοτάκη, έτσι και στο Παρίσι, θα υπάρχει έντονο επιχειρηματικό χρώμα.

Ο πρωθυπουργός, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο, θα συναντηθεί με εκπροσώπους του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου στο περιθώριο του ελληνογαλλικού forum με θέμα «Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται», που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που δείχνει η Ελλάδα είναι η πολυπληθής υπουργική αποστολή, καθώς τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν οι Χρ. Σταϊκούρας, Αδ. Γεωργιάδης, Κ. Χατζηδάκης, Κ. Καραμανλής, Χ. Θεοχάρης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Θ. Σκυλακάκης, Θ. Καράογλου, Ν. Παπαθανάσης, Γ. Τσακίρης.

Δείπνο με Μισέλ

Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στις Βρυξέλλες όπου θα έχει δείπνο εργασίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός χώρας-μέλους της Ε.Ε. με τον οποίο συναντάται ο κ. Μισέλ, με μενού τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα έτη 2021-2027. 





Source link

Κορυφαίο στοίχημα οι επενδύσεις | ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Κάσο, ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Προ ημερών, σε παρέμβασή του σε εκδήλωση του ΣΕΒ όπου συνομίλησε με τον Θεόδωρο Φέσσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος που η χρονιά κλείνει έχοντας εκπληρώσει τους στόχους που έθεσε, καθώς, όπως είπε, «μέρος της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα περνά μέσα από την πολιτική μας αξιοπιστία, το ότι κάνουμε αυτά που έχουμε πει προεκλογικά». Για τον ίδιο, η αισιοδοξία «πρέπει να μεταφράζεται πρωτίστως σε επενδύσεις» και η χρονιά κλείνει με θετικό πρόσημο σε αυτόν τον τομέα, που αποτελεί στοίχημα της διακυβέρνησής του.

Η υλοποίηση φιλικών προς το επιχειρείν μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη επισημαίνεται και στον διεθνή Τύπο, με πιο πρόσφατο άρθρο του Politico με τίτλο «Γεννημένος στην Ελλάδα, ο ελληνικός τομέας τεχνολογίας αναζητά ανάπτυξη» και υπότιτλο «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεσμεύθηκε να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις». Στο άρθρο παρατίθενται δηλώσεις του Αδωνι Γεωργιάδη περί θέσπισης νέας νομοθεσίας που θα αλλάξει τα πάντα, με στόχο τη διευκόλυνση του επιχειρείν στην Ελλάδα, ενώ περιγράφονται τα μέτρα που έχει λάβει η νέα κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Παρατίθενται ακόμη δηλώσεις του Ακη Σκέρτσου, ενώ επισημαίνεται η δέσμευση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση του ελληνικού δημόσιου τομέα έως το 2023.

Για τον πρωθυπουργό, κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων που θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία και θα στείλουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί επενδυτές, πέρα από το στίγμα πολιτικής σταθερότητας που δίνει με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που ο ίδιος επιμένει δημοσίως ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, ήταν το πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα». Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο αίρει μια σειρά από αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και εργασιακά εμπόδια προς διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι ισχυρό μήνυμα εκπέμπει και με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από το 28% στο 25%.

Την ίδια ώρα, το στίγμα ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει σοβαρά το επιχειρείν δίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσω συναντήσεων με επενδυτές τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και κατά τις επισκέψεις του στο εξωτερικό. Το έκανε κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (όπου συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, και με τον Τζέιμι Ντίμον της JP Morgan), όπως και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαγκάη για την Expo, αλλά και στο Λονδίνο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Επενδυτικές επαφές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει και κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπου στις 7 Ιανουαρίου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τα αντικειμενικά εμπόδια, το Μαξίμου επιμένει στο ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως το Ελληνικό, όπου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το καζίνο, στο master plan για το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος των τριών αιτήσεων της «Ελληνικός Χρυσός» για τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης στις Σκουριές. Επιπλέον, πηγές της κυβέρνησης θεωρούν ότι στο μέτωπο των επενδύσεων θα συνδράμει και το επιτελικό κράτος μέσω του συστήματος παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, καθώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συχνά δημιουργούνται από τις πολλές συναρμοδιότητες υπουργείων.





Source link

Εορταστικό After Dark: O Θέμης υποδέχεται τον Χρ. Μάστορα με τις «Μέλισσες» και την Τάμτα


AFTER DARK
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου στις 23.10

Εορταστικό After Dark ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 23.10 και ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον Χρήστο Μάστορα με τις Μέλισσες αλλά και την pop star Τάμτα.

Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες μοιράζονται με τον Θέμη τα επαγγελματικά τους όνειρα και αποκαλύπτουν πόσο δεμένοι είναι σε μια απολαυστική συνέντευξη.
Πώς διαχειρίζονται τις φανατικές θαυμάστριες; Είναι έτοιμοι για διεθνή καριέρα; Θα καταφέρει ο Χρήστος Μάστορας να πάρει άφεση αμαρτιών αν και ήταν… άτακτος το 2019;

Η Τάμτα κάνει την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και μας αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές των εφηβικών της χρόνων. Μπαίνει ατρόμητη στο εξομολογητήριο του Θέμη και απαντάει σε όλες τις αδιάκριτες ερωτήσεις του! Τι δώρο πήρε στην κόρη της και τον σύντροφό της; Ποια είναι η μεγαλύτερη… γκάφα που έχει κάνει με συνάδελφό της;

Και τα Χριστούγεννα οι πιο αποκαλυπτικές εξομολογήσεις
γίνονται… After Dark

Πηγή: skai.gr



Source link

Παρατείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020, η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/200.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Source link